گرد شب شراب - سارا شرمن ساموئل - دکوراسیون صدرا

گرد شب شراب – سارا شرمن ساموئل

خريد كردن · شماره 976

هنگام طراحی من مجموعه رومیزی برای لولو و جورجیا، بیشتر الهام من تصور دوستان و خانواده دور میز بود. چه برای اشتراک یک وعده غذایی یا بعد از شام، شراب، و کوکتل. یک گردهمایی مقدس است و من خوشحالم که با قطعاتی از مجموعه ام به زیبایی خود اضافه می کنم. من آنچه را که برای ساختن یک میز خاص استفاده می کنم گرد آورده ام.

منبع: https://sssedit.com/wine-night-round-up/

نویسنده: سارا شرمن ساموئل