چالش‌آفرینی آمریکا برای امنیت زیستی جهان - دکوراسیون صدرا

چالش‌آفرینی آمریکا برای امنیت زیستی جهان


تهران – ایرنا – کارشناس ارشد امنیت بین‌المللی چین تاکید کرد «ایالات متحده به تنهایی مانع ایجاد سازوکار راستی‌آزمایی برای کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی شده است که چالشی برای امنیت زیستی جهان به شمار می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079247/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

  شلیک چندین موشک از سوی چین در رزمایش نظامی