هفت کلاس شما ممکن است یادگیری

شمسالمعارف کبری یا شمسالمعارف و لطایفالعوارف (در فارسی به معنای آفتاب بزرگ شناخت) عنوان کتابی به زبان عربی نوشته ابوالعباس احمدبن علی بن یوسف قرشی البونی معروف به احمد بن علی البونی که نویسنده قرن هفتم هجری قمری میباشد. ابوعبدالله قرشی و ابوالحسن حَرالّی از استادان او و ابن سبعین از شاگردان علامه بونی بوده اند. مزیت اصلی این کتاب که به شرح تاریخ از سپیدهدم تمدن تا به امروز میپردازد، در این است که بیشتر موضوعات و مباحث، در قالب بخشهایی مختصر اما دربردارندهی نکات مهم ارائه شده است. یک فهرست که درباره محتویات کتاب است، در پایان آن ذکر شده است. او پیرو هیچ یک از مذاهب اربعه اهل سنت نبوده است. «شمس المعارف الکبری»، اثر شیخ احمد بن علی بونی از علمای قرن هفتم هجری است که به زبان عربی، پیرامون ادعیه و جداول و بعضی از طلسمات و ذکر اسماء اعظم الهی و شرح آنها نوشته شده است. کتاب شمس المعارف کبری ادعیه و طلسمات و ذکر اسماء اعظم الهى در این پست از سایت منوجان کتاب شمس المعارف کبری ادعیه و طلسمات و ذکر اسماء اعظم الهى را برای شما عزیزان قرار دادیم .

این کتاب که به زبان عربی، پیرامون ادعیه و جداول و بعضی از طلسمات و ذکر اسماء اعظم الهی و شرح آنها نوشته شده است. تأثیر پذیری او از عناصر سریانی و عبری و ایرانی و یونانی در آثارش مشهود است. در فصل 36 كه به خواص گياهان و «حجر مكرم» اختصاص دارد، به سفرهاى 12 ساله مؤلف براى دست يافتن به اين دانش و برخى مآخذ ناآشنا اشاره شده است. در فصل ۳۶ که به خواص گیاهان و «حجر مکرم» اختصاص دارد، به سفرهای ۱۲ ساله مؤلف برای دست یافتن به این دانش و برخی مآخذ ناآشنا اشاره شده است. مطرح شده است. در فصل ۳۶ که به خواص گیاهان و «حجر مکرم» اشاره به سفرهای ۱۲ ساله اختصاص دارد. به نظر روسكا، اين فصل احتمالاً بعدها با استفاده از كتاب «سر الاسرار» رازى، به كتاب افزوده شده است، زيرا مطالب آن با ديگر فصول كتاب همخوانى ندارد. شیخ عباس قمی در کتاب الکنی و الاقاب میگوید: ابوالعباس احمد بن علی القرشی الفاضل الصوفی الجعفری، ماهر در علم اعداد و صاحب کتاب در مورد آن از جمله شمس المعارف الکبری منسوب به بونه می باشد که شهری است.

که در کتاب تاج العروس زبیدی نیز میگوید: او شیخ طریقه بونیه در اعداد و حروف است. در کلام شیخ عباس قمی نسبت تصوف به او داده شده در کتاب تاج العروس زبیدی نیز می گوید او شیخ طریقه بونیه در اعداد و حروف است ( تاج العروس، ج 9، ص 146 ) . دایره المعارف جفر: بی شک این کتاب یکی از بهترین کتب نگارش شده در باب علم جفر است، کتابی جامع و کامل که به … شیخ عباس قمی در کتاب الکنی والالقاب می گوید:ابوالعباس احمد بن علی القرشی الفاضل الصوفی الجعفری، ماهر در علم اعداد و صاحب کتاب در مورد آن از جمله شمس المعارف الکبری منسوب به بونه می باشد که شهری است در سواحل آفریقا ( الکنی و الالقاب، ج 2، ص 99 ) . از مجموع مطالب یاد شده و دیگر مطالبی که راجع به بونی و کتاب او ملاحظه شد شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که اولا به احتمال قوی وی از اهل سنت و صوفی بوده است و یا حداقل شیعه بودن وی ثابت نیست مطالبی را هم که در این کتاب آورده مستند نمی باشد بنابراین نه صد در صد قابل قبول است و نه می توان آن را رد کرد ولی آنچه مسلم است وی در علم اعداد و حروف صاحب نظریاتی بوده.

نظرتان درباره دانلود کتاب هذا کتاب شمس المعارف و لطائف العوارف را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک خرید کتاب شمس المعارف الکبری بگذارید. مؤلف، کتاب خود را با عنوان «تیسیر العوارف فی تلخیص شمس المعارف» خلاصه نموده و صلاح الدین آلپای نیز آن را به ترکی ترجمه کرده است. دانلود کتاب شمس المعارف الکبری (شامل دو نوع فارسی و یک نوع هم عربی) مشخصات کتاب: نام کتاب: شمس المعارف و لطائف العوارف … دانلود. شمس المعارف کبری بهترین ومجرب ترین کتاب علوم غریبه این کتاب رو از دست ندید … نسخه کامل کتاب نفیس استاد هرمزی در علوم غریبه و الواح. در کتاب الذریعه، شیخ آغا بزرگ طهرانی در مورد این کتاب و مؤلف آن می گوید:این کتاب در مورد دعا، اذکار، ختومات، تسخیرات و توسلات به اسماء خداوند و مسائلی از این قبیل مانند خاصیت سوره ها و آیات قرآن و برخی از علوم غریبه. در کتاب الذریعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی در مورد این کتاب و مؤلف آن میگوید: کتاب شمس المعارف در مورد دعا، اذکار، ختومات، تسخیرات و توسلات به اسما خداوند و مسایلی از این قبیل مانند: خاصیت سوره ها و آیات قرآن و برخی از علوم غریبه است.