میز کار – خانه چوب

من میز کار را طبق برنامه های شما ساختم و عالی شد. این یک کار 2 نفره به نظر من است و من یک دوست (رنه) داشتم که به من کمک کرد. من در اکوادور هستم و تخته سه لا اینجا گران است، من 2 ورق را به قیمت 40 دلار خریدم، به اضافه 2×4 و سخت افزار. ما این را در یک روز صبح با کار به عنوان تیم کنار هم گذاشتیم (اسپانیایی من ضعیف است، انگلیسی او بهتر است، اما ما این کار را دوستانه انجام دادیم). جالب اینجاست که من به اندازه کافی تخته سه لا برای ساختن دو میز کار بچه دارم و 2 بچه در نظر دارم و بر این اساس طرح ها را کوچک می کنم. من چیزهای زیادی ساخته ام و این یک پروژه سرگرم کننده بود.

منبع: https://jenwoodhouse.com/workbench/میز کار

ارسال شده توسط بیل فاکس
هزینه تخمینی: 140 دلار (اکوادور)
طرح JenWoodhouse.com استفاده شده:

درباره پروژه:

  صندوق بین المللی پول: رشد اقتصادی چین در ۲۰۲۳ فراتر از پیش بینی خواهد بود