اعتراض به طرح ژاپن برای آزادسازی فاضلاب فوکوشیما در اقیانوس آرام - دکوراسیون صدرا

اعتراض به طرح ژاپن برای آزادسازی فاضلاب فوکوشیما در اقیانوس آرام


تهران- ایرنا- پیشنهاد مقامات ژاپنی درباره آزادسازی فاضلاب هسته‌ای فوکوشیما، خشم بسیاری از همسایگان این کشور را برانگیخته است، به‌ویژه آن‌هایی که مستقیم‌ترین تجربه را در مواجهه غیرمنتظره با سطوح خطرناک تشعشع دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986071/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85

  رقابت تازه آمریکا با روسیه و چین در آمریکای لاتین